Dej si pauzu, abys byl o krok napřed!

Fb. In.

ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ

Bezpečnost Vašich osobních údajů je pro nás zásadní a dáváme si dobrý pozor, co se s Vašimi údaji děje. Níže popisujeme způsob nakládání s osobními údaji v naší společnosti.

Jak nás můžete kontaktovat?

Jsme společnost Hyphen, s.r.o., IČO: 07162251 a napsat nám můžete buď e-mail na osobniudaje@casakpauza.cz, případně dopis na adresu: Italská 1205/10, 120 00 Praha 2

Právě na výše uvedených kontaktech můžete uplatnit veškerá vaše dále popsaná práva.

Jaké informace o vás zpracováváme a proč?

Identifikační údaje:

Vaše základní identifikační údaje (jméno a příjmení) používáme proto, abychom vás mohli v rámci našich newsletterů oslovovat jménem.

Kontaktní údaje:

Vaše kontaktní údaje (e-mail) využíváme k tomu, abychom vás mohli informovat o novinkách a zasílat vám aktuality ze světa školství, seberozvoje, kariérních možností a lifestyle. Společně s články vám také zasíláme nabídky našich obchodních partnerů, které souvisí s těmito tématy a mohly by vás proto zajímat. Vždy však záleží na tom, o jakou oblast informací máte zájem.

Registrační údaje:

Jestliže se u nás zaregistrujete, uchovává náš systém informace nutné k tomu, abyste se mohli přihlásit ke svému účtu, tj. uživatelské jméno a heslo. Bez těchto údajů bychom vám přihlášení nemohli umožnit.

Cookies:

Abychom vám usnadnili a zpříjemnili orientaci a procházení našich webových stránek, abychom je mohli neustále vylepšovat a zároveň poskytovat našim partnerům důležitá statistická data, zpracováváme cookies. Pokud si o cookies chcete přečíst více, klikněte sem.

Na základě čeho vaše údaje zpracováváme?

Vaše identifikační a kontaktní údaje včetně registračních údajů zpracováváme a uchováváme jen na základě vašeho souhlasu, který poskytujete automaticky tím, že nám tato data poskytujete. Souhlas udělujete pro každou z kategorií našich newsletterů zvlášť.

Jakýkoli svůj souhlas samozřejmě můžete kdykoli odvolat, a to tak, že nám napíšete na adresu osobniudaje@casakpauza.cz a uvedete, v jakém rozsahu svůj souhlas odvoláváte. Přímo v patičce každého e-mailu od nás také máte možnost odběr newsletterů z dané oblasti zrušit. 

Komu vaše osobní údaje předáváme?

Informace o procházení stránek pro nás zpracovává Google, Inc., a to pomocí nástroje Google Analytics, který díky cookies (viz výše) umožňuje měření a vyhodnocování způsobu užívání našich webových stránek.

Našim obchodním partnerům zároveň předáváme statistické údaje související s procházením stránek (a tedy i s vaší návštěvou). ohlasu na jejich kampaně apod. Vaše osobní údaje ale v těchto statistikách nejsou nikde vidět (např. víme, kolik lidí navštívilo který odkaz apod., ale už nevíme, kteří to byli).

Některé údaje o vás zpracovávají naši zpracovatelé (jako např. marketingoví poradci), nicméně nikam jinam vaše osobní údaje nepředáváme a ani s databázemi nijak neobchodujeme. Nemusíte se proto ničeho bát, vaše údaje jsou u nás v bezpečí.

Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?

S údaji, které o vás evidujeme, pracujeme díky vašemu souhlasu tak, že vám po dvou letech od vaší poslední činnosti zašleme e-mail s dotazem, jestli stále ještě chcete našich služeb využívat. Pokud se nám poté do jednoho měsíce neozvete, vaše údaje smažeme.

Jaká máte práva ve vztahu ke svým osobním údajům?

Právo požadovat přístup k vašim osobním údajům – tzn. že se nás můžete zeptat, jaké osobní údaje o vás evidujeme a co se s nimi v průběhu toho, co jsou u nás, dělo a bude dít.

Právo na opravu – pokud nejsou osobní údaje, které o vás vedeme, již aktuální nebo jsou nesprávné, můžete požádat o jejich opravu.

Právo vznést námitku – v případě, že se domníváte, že zpracováváme osobní údaje nad rámec našeho oprávněného zájmu zamezit opakovanému objednávání a nevyzvednutí zboží, můžete proti takovému zpracování vznést námitku, kterou se musíme zabývat.

Právo na výmaz (tzv. právo „být zapomenut“) – tzn. že na vaši žádost musíme vymazat veškeré osobní údaje, které o vás evidujeme, např. pokud si již nebudete přát být u nás registrováni. Může se ale stát, že bude existovat jiný důvod, který nás opravňuje či zavazuje údaje uchovávat (např. povinnost plynoucí ze zákona o účetnictví atd.) a v takovém případě výmaz nemůžeme provést.

Právo na omezení zpracování – v některých případech sice osobní údaje můžeme uchovávat, ale nesmíme s nimi nijak nakládat; jedná se o následující situace:

  • pokud popřete přesnost údajů a my potřebujeme vaše sdělení ověřit;
  • jestliže jsou osobní údaje zpracovávány neoprávněně, ale nepřejete si, abychom je vymazali a místo výmazu požádáte jen o omezení zpracování;
  • pokud již osobní údaje nepotřebujeme, ale požádáte o jejich uchování pro uplatnění vašich právních nároků;
  • pokud vznesete námitku proti zpracování, a to po dobu, než ověříme, jestli budou osobní údaje dál zpracovávány v našem důležitém zájmu nebo je zpracovávat nebudeme.

Právo na přenositelnost údajů – v případě, že nás o to požádáte, poskytneme vám vaše osobní údaje, které zpracováváme na základě vašeho souhlasu a zároveň je zpracováváme automatizovaně. Takové údaje vám poskytneme v běžně používaném, strojově čitelném formátu. Případně tyto údaje můžeme předat správci, kterého určíte, pokud ale s předáním bude souhlasit.

Právo podat stížnost – pokud se domníváte, že nějakým způsobem porušujeme pravidla zpracovávání osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Jsou u nás vaše osobní údaje v bezpečí?

Samozřejmě! Veškeré vaše osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Pokud máte jakýkoli dotaz ohledně našich zásad ochrany soukromí, můžete nám napsat na osobniudaje@casakpauza.cz. Může se stát, že tyto podmínky budeme občas aktualizovat, tudíž doporučujeme, abyste se na tuto stránku čas od času podívali.