Dej si pauzu, abys byl o krok napřed!

Fb. In.
CIIRC2

Začínají Dny otevřených dveří

Nezaspi! Jestli alespoň uvažuješ o vysoké, nesmíš prošvihnout Dny otevřených dveří na fakultě, po které pokukuješ. I když zatím třeba stopro nevíš, určitě stojí za to na vlastní kůži si vyzkoušet, jaký máš z jaké školy pocit. Anebo právě proto. Zalíbit se ti naživo totiž může i škola, která by tě na papíře/webu možná ani nenapadla. A pozor – Dny otevřených dvěří startují na některých univerzitách už teď v říjnu!    

Víš, co chceš studovat? Super! Zjisti si, která škola vysněný obor nabízí a jaké jsou alternativní možnosti – a pak vzhůru na jejich den otevřených dveří anebo rovnou na veletrh vysokých škol. Většina středních je k návštěvě takových akcí tolerantní a několikahodinovou absenci ti omluví. Některé třídy dokonce navštěvují hlavně veletrhy hromadně, tak to zkus navrhnout 😊. Není to ale rozhodně jen příležitost k ulití se, vážně ti to něco dá!

Na co se ptát?

Z veletrhu vysokých škol i ze samotného dne otevřených dveří si většinou odneseš hromadu letáčků a materiálů a na obou akcích se taky obvykle můžeš setkat se studenty, co už mají nějaký ten semestr za sebou. Vysokoškoláci (mazáci) se rádi rozdělí o své cenné zkušenosti, které se jen tak někde nedočteš, plus ti zodpoví všechno, co tě zajímá – včetně „afterschool“ záležitostí. 😉 

Pokud ale nevíš, co by tě mělo zajímat, nabízíme malý návod: Ptej se hlavně na praktické věci – na atmosféru na přednáškách a spokojenost s kantory, na obtížnost přijímacích zkoušek a pohovorů, na tipy a triky jak uspět a jak se připravovat. Osobní zkušenost je totiž k nezaplacení! Ten, kdo úspěšně prošel přijímacím řízením, třeba prozradí, jaká knížka z dlouhého seznamu doporučené literatury mu nejvíc pomohla atd. a to se ti bude hodit taky.

Co si pohlídat?

V rámci dní otevřených dveří pořádají vysoké školy většinou i přednášky o studiu. Tam se dozvíš vše podstatné o přihláškách a přijímačkách – třeba poměr přihlášených a přijatých. Školy se rády chlubí, takže se nejspíš dozvíš i o studiu v zahraničí, uplatnění absolventů po škole a tak dále. Pokud tě něco zajímá, určitě se neboj a zeptej se, ať pak nelituješ, že to nemůžeš nikde najít.  

V rámci dne otevřených dveří je možné si školu taky fyzicky projít a kouknout se i do učeben, kde se pravděpodobně budou za pár měsíců psát přijímací testy. Může se to zdát jako maličkost, ale v den D, nebo spíš den P (jako přijímačky) ti to může přijít vhod. Každá maličkost, co tě aspoň trochu uvolní z nervozity se totiž počítá.

A jaké dny otevřených dveří že nás to letos čekají?


Praha

CUNI

Univerzita Karlova (UK)

 

21. 11. 2019: Matematicko-fyzikální fakulta

27. 11. 2019: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

5. 12. 2019: Pedagogická fakulta

10. 1. 2020: 3. lékařská fakulta

11. 1. 2020: 1. lékařská fakulta, Filozofická fakulta, Katolická teologická fakulta

15. 1. 2020: Fakulta humanitních studií

17. 1. 2020: Fakulta tělesné výchovy a sportu

22. 1. 2020: Katolická teologická fakulta, Pedagogická fakulta

27. 1. 2020: Evangelická teologická fakulta

5. 2. 2020: Právnická fakulta

VSE

Vysoká škola ekonomická (VŠE)

 

17. 12. 2019: všechny fakulty

10. 1. 2020: Národohospodářská fakulta

17. 1. 2020: Fakulta informatiky a statistiky

18. 1. 2020: Fakulta mezinárodních vztahů

29. 1. 2020: Fakulta managementu

CVUT

České vysoké učení technické (ČVUT)

8. 11. 2019, červen 2020: Fakulta architektury

9. 11. 2019, 29. 1. 2020, 21. 3. 2020: Fakulta strojní

15. 11. 2019, 16. 11. 2019, 31. 1. 2020: Fakulta stavební

15. 11. 2019, únor 2020: Fakulta elektrotechnická

22. 11. 2019, 27. 1. 2020, 31. 1. 2020: Fakulta dopravní

22. 11. 2019, 7. 2. 2020: Fakulta biomedicínského inženýrství

26. 11. 2019, 27. 1. 2020, 28. 1. 2020: Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

27. 11. 2019, 24. 1. 2020, 18. 3. 2020: Masarykův ústav vyšších studií

7. 12. 2019, 29. 1. 2020: Fakulta informačních technologií

VSCHT

Vysoká škola chemicko-technologická (VŠCHT)

 

22. 11. 2019, 23. 11. 2019: všechny fakulty

CZU

Česká zemědělská univerzita (ČZU)

 

22. 11. 2019: všechny fakulty

24. 1. 2020, 25. 1. 2020: všechny fakulty

UMPRUM

Umělecké školy

Akademie múzických umění v Praze (AMU)

19. 10. 2019: Divadelní fakulta

12. 11. 2019: Hudební a taneční fakulta

25. 5. 2020: Filmová a televizní fakulta

 

Akademie výtvarných umění v Praze (AVU)

4. 11. 2019, 18. 1. 2020, 29. 5. 2020: všechny obory

 

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (UMPRUM)

18. 10. 2019: všechny obory


BRNO

MUNI

Masarykova univerzita (MUNI) 

24. 10. 2019, 16. 12. 2019: Fakulta informatiky

11. 1. 2020, 15. 1. 2020, 18. 1. 2020, 22. 1. 2020: Lékařská fakulta

17. 1. 2020, 18. 1. 2020: Filozofická fakulta, Fakulta sociálních studií

20. 1. 2020: Ekonomicko-správní fakulta, Právnická fakulta

23. 1. 2020: Fakulta sportovních studií

25. 1. 2020: Pedagogická fakulta, Přírodovědecká fakulta

28. 1. 2020: Přírodovědecká fakulta

3. 2. 2020: Fakulta informatiky

VUT

Vysoké učení technické (VUT)

22. 10. 2019: Fakulta architektury

23. 10. 2019: Fakulta výtvarných umění

9. 11. 2019, 18. 1. 2020: Fakulta stavební

22. 11. 2019, 24. 1. 2020, 6. 2. 2020: Fakulta chemická

26. 11. 2019, 13. 12. 2019, 29. 1. 2020: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

6. 12. 2019, 24. 1. 2020: Fakulta strojního inženýrství

16. 12. 2019, 31. 1. 2020: Fakulta informačních technologií

16. 1. 2020, 28. 2. 2020: Fakulta podnikatelská

30. 1. 2020: Ústav soudního inženýrství

MENDELU

Mendelova univerzita (MENDELU)

7. 11. 2019, 28. 11. 2019, 29. 1. 2020, 6. 2. 2020: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

6. 12. 2019, 31. 1. 2020, 28. 2. 2020: Lesnická a dřevařská fakulta

10. 1. 2020, 24. 1. 2020, 7. 2. 2020: Agronomická fakulta

22. 1. 2020, 19. 2. 2020: Zahradnická fakulta

VFU

Veterinární a farmaceutická univerzita (VFU)

31. 1. 2020: všechny fakulty

 

JAMU

Janáčkova akademie múzických umění (JAMU)

 

2. 11. 2019: všechny obory


PLZEŇ

ZCU

Západočeská univerzita (ZČU)

 

25. 10. 2019: Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

22. 1. 2020: Fakulta zdravotnických studií

29. 1. 2020: Fakulta aplikovaných věd, Fakulta elektrotechnická, Fakulta strojní


České Budějovice

Jihoceska uni

Jihočeská univerzita (JČU)

 

17. 1. 2020: všechny fakulty

VSTE

Vysoká škola technická a ekonomická

25. 11. 2019, 24. 2. 2020: všechny obory


Liberec

TUL

Technická univerzita (TUL)

23. 11 2019: všechny fakulty

22. 1. 2020: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

29. 1. 2020: Fakulta strojní

14. 2. 2020: Fakulta zdravotnických studií


Ústí nad Labem

UJEP

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně (UJEP)

 

29. 1. 2020: všechny fakulty


Hradec Králové

UHK

Univerzita Hradec Králové (UHK)

 

10. – 11. 1. 2020: všechny fakulty


Pardubice

UPCE

Univerzita Pardubice (UPCE)

7. 12. 2019, 16. 1. 2020: Fakulta zdravotnických studií

10. 1. 2020: Fakulta restaurování

29. 1. 2020, 19. 2. 2020: Fakulta chemicko-technologická

29. 1. 2020, 7. 3. 2020: Dopravní fakulta Jana Pernera 

28. 1. 2020, 8. 2. 2020: Fakulta filozofická

30. 1. 2020, 22. 2. 2020: Fakulta ekonomicko-správní

7. 2. 2020: Fakulta elektrotechniky a informatiky


Jihlava

VSPJ

Vysoká škola polytechnická (VŠPJ)

 

ještě nezveřejněno (ten minulý byl na konci ledna)


Zlín

UTB

Univerzita Tomáše Bati (UTB)

8. 11. 2019: Fakulta multimediálních komunikací

6. 2. 2020: všechny fakulty


Ostrava

VSB

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB – TUO)

 

24. 1. 2020, 25. 1. 2020: všechny fakulty

Ostravska uni

Ostravská univerzita (OU)

 

7. 2. 2020, 8. 2. 2020: všechny fakulty


Opava

SU

Slezská univerzita (SU)

 

18. 12. 2019, 29. 1. 2020: Matematický ústav

28. 1. 2020: Obchodně podnikatelská fakulta

29. 1. 2020, 7. 3. 2020: Filozoficko-přírodovědecká fakulta

14. 2. 2020: Fakulta veřejných politik


Olomouc

UPOL

Univerzita Palackého

 

6. 12. 2019, 18. 1. 2020: všechny fakulty


A nezapomeňte taky na Gaudeamus
22. – 25. 10. 2019, Brno
21. – 23. 1. 2020, Praha

Foto: archivy univerzit